5 กรกฎาคม 2557

ไหว้ครูโฮงเฮียนจาวบ้าน

more info
12 กรกฎาคม 2555

กิจกรรม 5 โรงเรียนกับสสค.

more info
27 สิงหาคม 2553

สพฐ.และยูเอ็ดดูงานโฮงเฮียนจาวบ้าน

more info
12 มีนาคม 2553

สานฝันวันสำเร็จการศึกษา

more info