นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งหมด 831 นาย จากนั้นนำคณะลูกเสือ – เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐