ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

     

       โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 โดยหลวงสิทธิประศาสน์ นายอำเภอแม่จัน ร่วมกับประชาชนในเขตแม่จัน ต่อมาอาคารเรียนหลังแรกซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวชำรุดจึงย้ายไปเรียนที่วัดกาสา ในปีเดียวกันนี้ ได้รับเงินมาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 ก. 2 ชั้น 5 ห้องเรียน บนพื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนในปัจจุบันตั้งแต่ปี 2499 – 2516 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณทั้งจากรัฐและการบริจาคสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบอีก 5 หลัง ปี 2517 ทางราชการได้สั่งให้ยุบโรงเรียนแม่จัน(บนดอย) มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านแม่จัน ปี 2520 ถึงปี 2542 ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอีก 6 หลัง ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี 2546 ศิษย์เก่าแม่โจ้และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 3.1 ล้านบาท และสร้างถนน คลส. ขนาด 5 X.15 X752 เมตร ใช้งบประมาณ 8.5 แสนบาท คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมบริจาคเงินสร้างรั้ว คอนกรีต ยาว 476 เมตร ใช้งบประมาณ 3.57แสนบาท

1. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ ปี 2542

2. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2545

3. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันปี 2546

4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 2549

5. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ 2549

6. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2550

7. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

     ปัจจุบันมีนายสว่าง มโนใจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน


ที่อยู่ปัจจุบัน: โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทรศัพท์-แฟกซ์ 053-772297


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us