ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562 I ดูรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 I ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 I ดูรายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการคัดเลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP และ IEC ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) MEPและIEC I
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโค้วต้าเด็กดีศรีแม่จัน) ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด |
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)ดูรายละเอียด I

ข้อปฏิบัติของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ดูรายละเอียด |


กิจกรรมโรงเรียน

 
   
 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us