$$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จันให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรรางวัลการบริหารโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ(BEIDQM) ให้กับผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งได้มอบเข็มกลัดเด็กดีศรีแม่จัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ...$$$

$$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งหมด 831 นาย จากนั้นนำคณะลูกเสือ – เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ...$$$

   $$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) กล่าวต้อนรับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งชื่นชมนักเรียนที่แต่งกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560...$$$

   $$$...วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นประธานในพิธี บวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และกองลูกเสือ เนตรนารี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากนั้นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติดให้แก่ลูกเสือที่ผ่านการอบรม ในโครงการลูกเสือต่อต้านยาเสพติด...$$$

   $$$...โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีนายสว่าง มโนใจ เป็นผู้อำนวยการ ได้ให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความยินดีกับรองสุนันยา หาญแก้ว และครูพัณณิตา ใจมิภักดิ์ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในโรงเรียนใกล้บ้าน และมอบของที่ระลึก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)...$$$

   $$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แนะนำครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการจำนวน 2 คน คือ ครูชุตินันท์ มีมุข และครูธัญชนก เชื้อเมืองพาน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)...$$$

   $$$...วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) นำโดยนายสว่าง มโนใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)...$$$

   $$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีการนำผู้ปกครอง ร่วมกันถวายความอาลัย จากนั้นพบปะชี้แจงการบริหารงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559...$$$

   $$$...โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีนายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ อยู่รูปหัวใจ โดยมีข้อความ เรารักพ่อ และร้องเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย เพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ...$$$

   $$$...วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีนายสว่าง มโนใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มาสังเกตการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คน ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)...$$$

   $$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) กล่าวต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกับแนะนำครูใหม่จำนวน 3 คน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)...$$$