ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน
++++++++++++++++++++++++
นามเรานั้นลือเลื่องลูกแดงเหลืองน้ำเงิน 
มุ่งก้าวเดินพร้อมพรักสามัคคี
ยากเพียงไหน ไม่หวั่น มุ่งสร้างสรรค์ความดี 
เพื่อศักดิ์ศรีและพันพูกลูกแม่จัน
สามัคคี มีวินัย สร้างกายใจ ให้สะอาด 
ทั้งเปรื่องปราชญ์วิชาด้านกีฬานามกระเดื่อง
เราร่วมใจกันทุกยามเพื่อความรุ่งเรือง 
ช่วงโชติฟูเฟื่อง พวกเรารักกัน
ข้าขอปฏิญาณสาบานตน 
หากใครมาผจญไม่หวาดหวัน
เลือด แดง เหลือง น้ำเงินก้าวเดินประจัญ 
เรายึดมั่นสร้างสถาบันให้ยืนยง


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us