ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 

อาคารเรียนจำนวน …5…..หลัง อาคารประกอบจำนวน…....2.....หลัง ส้วม…2…..หลัง สนามเด็กเล่น......1........สนาม  สนามฟุตบอล……1..…สนาม       สนามบาสเก็ตบอล……1…….สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล......1......สนาม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us