ยินดีต้อนรับ

BMC

ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสว่าง มโนใจ


สายตรงถึงผอ.

081-180-4777

089-855-3983

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย

ใฝ่สะอาด   ปราชญ์วิชา

กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม


คติพจน์

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


ข่าว e-Network

 


เครื่องแต่งกายระดับปฐมวัย
นักเรียนชาย
1. เสื้อ เสื้อคอบัว ผ้าขาวเกลี้ยง แขนสั้นตรง ผ่าหน้า ติดกระดุม สีขาวกลมแบนติดกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย         1 กระเป๋า ติดกระดุมที่เอว หน้า-หลัง ด้านละ 2 เม็ดสำหรับติดกับกางเกง บนอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่จัน คือ บ.ม.จ. เหนือกระเป๋าด้านซ้ายปักชื่อ-นามสกุล
2. กางเกง สีน้ำเงิน ขาสั้น ผ่าด้านข้างติดซิป เจาะรังดุมตรงเอว หน้า-หลัง สำหรับติดกับเสื้อ
3. รองเท้า ถุงเท้า รองเท้าหนังสีดำติดกระดุม ถุงเท้า สีขาว พับลงที่ข้อเท้า
นักเรียนหญิง
1. เสื้อ เสื้อคอบัว ผ้าขาวเกลี้ยง แขนสั้นตรง ผ่าหน้า ติดกระดุม สีขาวกลมแบนติดกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย         1 กระเป๋า ติดกระดุมที่เอว หน้า-หลัง ด้านละ 2 เม็ดสำหรับติดกับกระโปรง บนอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่จัน คือ บ.ม.จ. เหนือกระเป๋าด้านซ้ายปัก         ชื่อ-นามสกุล
2. กระโปรง สีน้ำเงิน จีบรอบตัว ผ่าด้านข้างติดซิป เจาะรังดุมตรงเอวสำหรับติดกับเสื้อ
3. รองเท้า ถุงเท้า รองเท้าหนังสีดำ ติดกระดุม        ถุงเท้าสีขาว พับลงที่ข้อเท้า

 

เครื่องแต่งกายนักเรียนชายระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
1. เสื้อ เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้ง สีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร สาบหน้าอกกว้าง 3 ซม.  กระดุมสีขาวกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงข้อศอก   ติดกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า มีขนาดกว้างประมาณ  8-12 ซม. ลึก 10 ซม. เหมาะสมแก่ขนาดเสื้อ บนอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่จัน คือ   บ.ม.จ. ขนาดความสูง 1.5 ซม. ตามแบบของโรงเรียน  ใต้อักษรย่อปักหมายเลขเป็นเลขไทยขนาดความสูง      1 ซม.ด้วยด้ายสีน้ำเงิน
2. กางเกง ระดับประถมศึกษา สีน้ำเงิน ระดับมัธยมศึกษาสีดำ เป็นกางเกงขาสั้น ความยาวเหนือสะบ้าเข่าประมาณ 6 ซม. ปลายขาพับเข้าข้างใน 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ให้ซิปรูดซ่อนไว้ข้างในมีกระเป๋าตรงแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า (ห้ามใช้กระเป๋าเฉียง กระเป๋าหลัง) เวลาสวมเครื่องแบบนักเรียนให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย
3. เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลายกว้าง 3-4 ซม. หัวโลหะสีเงินรูสี่เหลี่ยมขนาดเท่าเข็มขัดคาดไว้ ้ที่หูกางเกงให้เรียบร้อย
4. รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นหนังเรียบหรือผ้าใบ ไม่มีลวดลาย ชนิดผูกเชือกสีดำผูกเชือกสีเดียวกับรองเท้า
5. ถุงเท้า แบบสั้นไม่มีลวดลาย สีขาว พับลงเลย    ข้อเข้า  10-15 ซม.

 

เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
1. เสื้อ ระดับประถมศึกษา ใช้ผ้าสีขาวตัดแบบเสื้อ       แขนสั้นคอบัว บนอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่จัน คือ บ.ม.จ. ขนาดความสูง 1-1.5 ซม.     ตามแบบของโรงเรียน ใต้อักษรย่อปักหมายเลขเป็นเลขไทย ขนาดความสูง 1 ซม.ด้วยด้ายสีน้ำเงิน
2. เสื้อ ระดับมัธยมศึกษา ใช้ผ้าธรรมดาไม่บางเกินควร ตัดแบบปกกลาสี ปลายแขนจีบเล็กน้อย ผ่าอกลึกพอสวมศีรษะได้ ชายของขอบเสื้อด้านล่างพับไม่เกิน 1 ซม. บนขอบชายเสื้อด้านขวาติดกระเป๋า ผูกด้วยผ้า ผูกคอด้วยเงื่อนกลาสี สีกรมท่า บนอกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อโรงเรียนบ้านแม่จัน คือ บ.ม.จ. ขนาดความสูง 1.5 ซม. ตามแบบของโรงเรียน ใต้อักษรย่อปักหมายเลขเป็นเลขไทย ขนาดความสูง 1 ซม.ด้วยด้ายสีน้ำเงิน
3.กระโปรง ระดับประถมศึกษา ตัดด้วยผ้าสีกรมท่า  ระดับมัธยมศึกษาใช้ผ้าสีกรมท่าหรือสีดำ แบบกระโปรงธรรมดา ด้านหน้า ด้านหลังพับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ     หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับกลีบจากขอบเอวล่างลงมา   6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเลยเข่าประมาณ 15 ซม.   
4. ถุงเท้า แบบสั้นไม่มีลวดลาย สีขาว พับเป็นขอบกว้าง 1-2 นิ้ว รอยพับอยู่เหนือตาตุ่ม 1 นิ้ว
5. รองเท้า เป็นรองเท้าแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า  หัวมน มีสายรัดหลังเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน     3 ซม. นักเรียนที่ฝึกพลศึกษาให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว

 

22  333   111  
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับปฐมวัย

 

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผม

นักเรียนชายระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ตัดเกรียนรอบศีรษะ ด้านบนตัดสั้นข้างหน้ายาว ไม่เกิน 4 เซนติเมตร ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามใส่เจลหรือ กระทำการอื่น ที่ไม่เหมาะสม

นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา

กรณีไว้ผมสั้นให้ตัดผมเสมอต้นคอ ห้ามซอยผมหรือ ทำสีผม กรณีไว้ผมยาวต้องถักเปียสองข้างให้เรียบร้อย ผูกโบว์สีขาว

นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา

กรณีไว้ผมสั้นให้ตัดผมเสมอต้นคอ ห้ามซอยผม หรือทำสีผม กรณีไว้ผมยาวต้องรวบหรือถักเปียสองข้าง ให้เรียบร้อย

ชั้น ม. 1 ผูกโบว์สีน้ำเงิน

ชั้น ม. 2 ผูกโบว์สีน้ำตาล

ชั้น ม. 3 ผูกโบว์สีน้ำดำ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Follow us